Menüler
Haberler
Görev Alanı
Bölgemiz hizmet alanı coğrafi bakımdan yurdumuzun Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Bölge yüzölçümü Kastamonu ili 13.108 km2, Zonguldak ili 3.430 km2, Bartın ili 2.143 km2, Karabük ili 4.145 km2 olmak üzere toplam 22.877 km2'dir. 2007 nüfus sayımı sonuçlarına göre Bölgemiz sınırları içerisinde 1.376.850 kişi yaşamaktadır.
Tarihçe
Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan Genel Müdürlüğümüzün 26 Bölgesinden birini teşkil eden 23. Bölge Müdürlüğümüz, Kastamonu ili merkez olmak üzere Zonguldak, Bartın, Karabük illeri dahilinde faaliyet göstermektedir.  devamı...

Bölge Müdürlüğü