Menüler

Merkez ve taşra ünitelerimizde kayıtlı makine ve teçhizat parkı olarak 138 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır. Ancak, aşırı yaşlılık, arıza ve periyodik bakım ve yedek parça noksanlığı nedenleri ile faal durumda tutulabilenlerin sayısı bu miktarın çok altında kalmaktadır.

DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKİNE PARKI MEVCUDU

CİNSİ MİKTAR (Adet)
A- İNŞAAT MAKİNALARI
Paletli Ekskavatör 8
Lastik Tekerlekli Ekskavatör 1
Paletli Traktör 16
Paletli Yükleyici 4
Lastik Tekerlekli Yükleyici 3
Greyder Motorlu 2
Müt. Kar. Kamyon 16
Diğer Ekipmanlar 64
Ara Toplam 114
B- Hafif Makinalar
Treyler Çekicisi 6
Sabit Kar. Kamyon 2

Arazi Pick-up Çift

3
Binek 1
Minibüs 2
Arazi Kaptı-Kaçtı 3
Binek 1
Arazi Binek 7

Ar. Kapalı Hasta Nakil 1
Akaryakıt Tankeri 4
Seyyar Kompresör 2
Ara Toplam 24
Genel Toplam 138