Menüler

DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞTE SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

02.03.2018

Kurumumuzun Sürekli İşçi Kadrolarına geçişte sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav gün, yer ve saatinin bulunduğu liste ektedir.     

 Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SÖZLÜ SINAV YERİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınavı

İnönü Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı No: 44/B KASTAMONU adresinde bulunan DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde (Misafirhane) yapılacaktır.

 

SÖZLÜ SINAVA GİRİŞTE İSTENİLEN BELGELER

Sözlü sınava girecek adayların TC. Kimlik Numarasının bulunduğu Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini yanlarında bulundurması zorunludur.

 

SÖZLÜ SINAV ÖNCESİ İŞLEMLER

         Kimlik kontrollerinin zamanında tamamlanabilmesi için sözlü sınava girecek adayın kendisi için belirlenen günde sınav binasında hazır bulunması gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV UYGULAMALARI

             Çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki etkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylere uygun sorular sorulacak olup her adaya en az üç(3) soru yöneltilecektir. Bir kişi için öngörülen sınav süresi yaklaşık 10 dakikadır.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

        Sözlü Sınav sonuçları en geç 22 Mart 2018 tarihine kadar açıklanacaktır. 

Sınav İlan Listesi