Menüler

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KADROLARINA İŞÇİ POZİSYONUNDA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

13.01.2020

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KADROLARINA İŞÇİ POZİSYONUNDA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Dilekçe (Kurumda Hazırlanabilir)

Kamu Kurumuna İlk defa İşçi olarak Atanacaklar için Başvuru Formu

    (Kurumda Hazırlanacaktır.)

Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (Kurumda Çekilebilir)

• İkametgâh belgesi (E-devletten çıktı alınabilir)

• Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

• Terhis Belgesi veya Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti)

E-devletten çıktı alacaklar için;  belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir

• 3 adet vesikalık fotoğraf (kravatlı)

• Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı,

Seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından, Sağlık Kurulu Raporu.(Aslı)

• Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş

    Psikoteknik Raporu.(Aslı)

• Asil adaylardan, Bölge Müdürlüğümüz Personel Şube Müdürlüğüne yukarıda yer alan istenilen belgeler ile Kurumumuzda doldurulacak “Kamu Kurumuna İlk defa İşçi olarak Atanacaklar için Başvuru Formu” dilekçe ekinde 13.01.2020 - 25.01.2020 tarihleri arası elden teslim etmeleri gerekmektedir.