Menüler

2020 STAJ HAKKINDA DUYURU

23.06.2020

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu arasında yapılan yazışmalar sonucunda; 2020 yılı yaz stajı yapacak üniversite öğrencilerinin stajlarını uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde yükseköğretim  kurumları  tarafından  tamamlatılacağı Bakanlığımıza bildirilmiş olup Covid-19  kaynaklı  herhangi  bir  sıkıntıya mahal vermemek için 2020 yılı üniversite öğrencilerinin yaz stajının Bakanlığımız birimlerinde yapılmasının uygun olmayacağı Tarım ve Orman Bakanlığımızca bildirilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda başvuruları e-devlet üzerinden alınan ve kabul edilen stajyer öğrencilerin 2020 yılı yaz stajı Kurumumuzda başlatılmayacaktır.