Menüler

Görev Alanı DSi 23. Bölge

Bölgemiz hizmet alanı coğrafi bakımdan yurdumuzun Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Bölge yüzölçümü Kastamonu ili 13.108 km2, Zonguldak ili 3.430 km2, Bartın ili 2.143 km2, Karabük ili 4.145 km2 olmak üzere toplam 22.877 km2'dir. 2007 nüfus sayımı sonuçlarına göre Bölgemiz sınırları içerisinde 1.376.850 kişi yaşamaktadır.


Tarihçe

Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan Genel Müdürlüğümüzün 26 Bölgesinden birini teşkil eden 23. Bölge Müdürlüğümüz, Kastamonu ili merkez olmak üzere Zonguldak, Bartın, Karabük illeri dahilinde faaliyet göstermektedir. Bölge Müdürlüğümüz 18 Şubat 1980 tarihinde kurulmuş olup, hizmet alanı içerisindeki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde , istikşaf,  master  plan, planlama, uygulama ve işletme safhasına kadar bütün hizmetleri yürütmekle sorumludur.