Menüler

24.02.2015 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 358 kadrolu personel çalışmaktadır. Bu rakamın 189'u memur, 1'i Sözleşmeli Memur 164'ü daimi işçi, 1'ü rasatçıdır. Teknik hizmetler sınıfında 12 teknisyen, 14 tekniker, 1 mimar, 101 mühendis olmak üzere 128 personel bulunmaktadır.


Teknik Hizmetler 128
Genel İdari Hizmetler 52
Yardımcı Hizmetler 7
Doktor 1
Sağlık Personeli -
Avukat 2
Sözleşmeli Personell 1
Daimi İşçi 167
Rasatçı 1
TOPLAM 358


TEKNİK PERSONEL DURUMU

MÜHENDİS
İnşaat 47
Makine 12
Elektrik-Elektronik 3
Maden 2
Meteoroloji 1
Kimya 2
Harita 10
Ziraat 8
Jeoloji 10
Jeofizik 3
Çevre 2
Mimar 1
Bilgisayar 1
TOPLAM 102
   
TEKNİKER 14
TEKNİSYEN 12
TOPLAM 128