Menüler

Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlı Şube Müdürlüklerinde 166 memur ve 407 işçi olmak üzere toplam 573 personel çalışmaktadır.

MESLEK SINIFI PERSONEL MEVCUDU

İnşaat Müh-Yük Müh. 42
Makine Müh.-Yük Müh.
Elekt.-Elektronik Müh.-Yük Müh. 
Bilgisayar Müh.-Yük Müh.
Yüksek Mimar-Mimar
Meteoroloji Müh.-Yük Müh.
Harita Müh.-Yük Müh.
8
Ziraat Müh.-Yük Müh.
14 
Orman Müh.-Yük Müh.
Çevre Müh.-Yük Müh.
Jeoloji Müh.-Yük Müh.
9
Jeofizik Müh.-Yük Müh.
Maden Müh.-Yük Müh.
Kimya Müh.-Yük Müh.
Tekniker 16 
Teknisyen
TOPLAM 126