Menüler

SULAMA PROJELERİ

Bölge Müdürlüğümüz çalışma sınırları içindeki sulu tarıma elverişli arazi miktarı  386 142 ha olup, bu değerin 243 554 ha’lık bölümü Kastamonu, 37 854 ha Bartın, 72 080 ha  Karabük ve geriye kalan 32 654 ha’lık bölümü ise Zonguldak ili içerisinde yer almaktadır. Kuruluşumuzca etüdü yapılan arazi miktarı 146  643 ha olup, bu değerin 94 643 ha’ lık kısmı sulanabilir arazi niteliğindedir. Sulu tarıma açılan arazi miktarı 22 040 ha'dır.

Bölgemizin yıllık toplam yerüstü suyu potansiyeli yaklaşık olarak 8350 hm3 olup, kullanılan yerüstü suyu miktarı yılda ortalama 140,0 hm3 tür. Yıllık yeraltı suyu potansiyeli ise 300.00 hm3 olarak tespit edilmiştir. Yeraltı suyunun 65,00 hm3'lik kısmı fiili olarak kullanılmaktadır.


Yüzölçümü 2.287.700 ha
Tarıma elverişli arazi 639.323 ha
Sulanabilir arazi 414.242 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları 94.643 ha
Planlama projelendirme aşaması 89.972 ha
Yatırım programı aşaması 7.377 ha
İşletme aşaması 20.313 ha
DSİ Yer altı Sulamaları 1.727ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış 713 mm
Toplam su potansiyeli 8.649 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu 8.349 hm 3 / yıl
Yer altı suyu 346,5 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ  
Toplam enerji potansiyeli 480 MW   %100  --1483,37 GWh/yıl  %100
1. Planlama projelendirme aşaması
426,7 MW %98 –1399,17 GWh/yıl    %98
2. İnşa programı aşaması
12,3 MW    %3 –   41,2 GWh/yıl         %3
3. İşletmede Olan ---