Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı 

Bölgemiz hizmet alanı coğrafi bakımdan yurdumuzun Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Bölge yüzölçümü Kastamonu ili 13.064 km2, Zonguldak ili 3.342 km2, Bartın ili 2.330 km2, Karabük ili 4.142 km2 olmak üzere toplam 22.878 km2'dir. 2018 yılı TÜİK verilerine göre Bölgemiz sınırları içerisinde 1.430.084 kişi yaşamaktadır.


Tarihçe

Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan Genel Müdürlüğümüzün 26 Bölgesinden birini teşkil eden 23. Bölge Müdürlüğümüz, Kastamonu ili merkez olmak üzere Zonguldak, Bartın, Karabük illeri dahilinde faaliyet göstermektedir. Bölge Müdürlüğümüz 18 Şubat 1980 tarihinde kurulmuş olup, hizmet alanı içerisindeki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde , istikşaf,  master  plan, planlama, uygulama ve işletme safhasına kadar bütün hizmetleri yürütmekle sorumludur.