Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

Bölge Müdürlüğümüz çalışma sınırları içindeki sulu tarıma elverişli arazi miktarı  386 142 ha olup, bu değerin 243 554 ha’lık bölümü Kastamonu, 37 854 ha Bartın, 72 080 ha  Karabük ve geriye kalan 32 654 ha’lık bölümü ise Zonguldak ili içerisinde yer almaktadır. Kuruluşumuzca etüdü yapılan arazi miktarı 184  938 ha olup, bu değerin 114 914 ha’ lık kısmı sulanabilir arazi niteliğindedir. Sulu tarıma açılan arazi miktarı 33 655 ha'dır.

Bölgemizin yıllık toplam yerüstü suyu potansiyeli yaklaşık olarak 7.683,34 hm3 olup, kullanılan yerüstü suyu miktarı yılda ortalama 144,0 hm3 tür. Yıllık yeraltı suyu potansiyeli ise 368.08 hm3 olarak tespit edilmiştir. Yeraltı suyunun 65,00 hm3'lik kısmı fiili olarak kullanılmaktadır.


Yüzölçümü2.287.800 ha
Tarıma elverişli arazi639.323 ha
Sulanabilir arazi386.142 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları114.914 ha
Planlama projelendirme aşaması55.613 ha
Yatırım programı aşaması25.646 ha
İşletme aşaması33.655 ha
DSİ Yer altı Sulamaları1.727 ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış752 mm
Toplam su potansiyeli8.051,42 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu7.683,34 hm 3 / yıl
Yer altı suyu368,08 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ 
Toplam enerji potansiyeli865,30 MW  -- 2.685,46 GWh/yıl
1. Planlama projelendirme aşaması
620,74 MW – 1.848,66 GWh/yıl
2. İnşa programı aşaması
6,52 MW – 19,90 GWh/yıl
3. İşletmede Olan238,04 MW -- 816,90 GWh/yıl